Vrh CH

 Baru Stěžovská zahrada  x Mir z Arnultovic

7.5.2012

4 kluci a 1 holka

 

Chir Stěžovská zahrada              Christa Stěžovská zahrada

Charyk Stěžovská zahrada

Chigo Stěžovská zahrada

Charlie Stěžovská zahrada